COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2019

COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2019 – Medzinárodná nezisková organizácia COLOSS v spolupráci so slovenskými zastupiteľmi si opäť aj tento rok pripravili monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku.

COLOSS honey bee research association

COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2019

Získané údaje sú anonymné a slúžia na dlhodobé sledovanie trendov v európskom včelárstve, porovnanie úspešnosti liečenia, zistenie regionálnych rozdielov úspešnosti prezimovania a porovnanie úhynov včelstiev s ostatnými krajinami sveta.

Čas potrebný na vyplnenie povinnej časti dotazníka je cca 5 minút. Ak sa rozhodnete vyplniť celý dotazník, tak to Vám môže trvať približne 15 minút.

Online dotazník pre ročník 2018/2019 je tu:

https://www.bee-survey.com/index.php/241422?newtest=Y&lang=sk
Dotazník bude prístupný do 20. mája 2019.

COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2019
Pomôcka pre pochopenie dotazníku. Zdroj: Facebook – Robert Chlebo‎

Novinky a aktualizácie o monitoringu môžete nájsť na oficiálnych stránkach nižšie:

Kontaktná osoba v prípade otázok:
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
stratyvcelstiev@gmail.com

Zdroj: Facebook

Tagged