COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2018

Medzinárodná nezisková organizácia COLOSS v spolupráci so slovenskými zastupiteľmi aj tento rok pripravili monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku pre obdobie 2017/2018.

COLOSS honey bee research association

COLOSS Monitoring prezimovania včelstiev 2018

Organizácia COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes –  po slovensky “Prevencia kolapsu včelích kolónii” ) má hlavné sídlo v Bern-e, Švajčiarsko a zameriava sa na zlepšovanie kvality včelieho zdravia na globálnej úrovni. Túto organizáciu tvoria vedecký výskumníci, veterinári, odborníci z poľnohospodárstva a študenti. Kooperácia a otvorená diskusia sú kľúčové vlastnosti pre pochopenie aktuálnej situácie náhleho úpadku včelej populácie na celom svete.

Získané údaje sú anonymné a slúžia na dlhodobé sledovanie trendov v európskom včelárstve, porovnanie úspešnosti liečenia, zistenie regionálnych rozdielov úspešnosti prezimovania a porovnanie úhynov včelstiev s ostatnými krajinami sveta.

Online dotazník pre ročník 2017/2018 je tu:
http://www.bee-survey.com/index.php/716961?lang=sk
Dotazník bude prístupný do 31. mája 2018.

Kontaktná osoba v prípade otázok:
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
robo.chlebo@gmail.com / robert.chlebo@uniag.sk

Tagged