Autorské práva – čo môžete kopírovať

Všeobecný prehľad

Čo je dovolené:

  • Môžete zdielať URL adresy dostupného obsahu našej stránky (napr.  prostredníctvom e-mailu, Facebook-u, Google+ alebo iným spôsobom)

Čo nie je dovolené:

  • Texty článkov, výsledky hlasovaní, obrázky, fotografie produktov a iné fotografie nie je možné šíriť alebo inak reprodukovať, pokiaľ tak nie je výslovne uvedené!

 

Autorské práva

Podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.  sa autor môže domáhať náhrady vzniknutej ujmy.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktuje na našu emailovú adresu alebo telefonicky.